Het bestuur van De Stichting Mentorproject is voorwaarden scheppend en ondersteunend aan de uitvoerende coördinatoren en alleen in die zin controlerend dat zij toezicht houdt of er volgens de statutaire doelstelling, kernwaarden, missie en visie wordt gewerkt. De leden van het bestuur ontvangen geen salaris. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Suzan Knipp

Voorzitter

Marco Chaudron

Penningmeester

Wils van Leijden

Secretaris

Statutaire doelstelling van Stichting Mentorproject

Artikel 2

 

1. De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van jongeren (en mensen die weer actief willen worden op de arbeidsmarkt), bij het vinden van hun kansen en mogelijkheden alsmede het bieden van hulp bij het maken van keuzes die zij hebben op het gebied van scholing en ontwikkeling en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vanuit hun eigen kwaliteiten, talenten en interesses. Hierbij is het nevendoel het terugdringen van schooluitval en het voorkomen van uitsluiting van de arbeidsmarkt;

b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzetten van mentoren uit het

bedrijfsleven om scholieren (en mensen die weer actief willen worden op de arbeidsmarkt) te coachen, ondersteunen en begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. De uitdaging van de mentoren is het inspireren en motiveren van  scholieren (en mensen die weer actief willen worden op de arbeidsmarkt) waarbij zij beter worden voorbereid en begeleid in het maken van hun keuzes met betrekking tot hun latere of verdere carri√®re en positie op de arbeidsmarkt.